[en català] Un grup d’arqueòlegs han conclòs, després de dècades d’investigacions i excavacions tan a l’Amèrica Llatina com a Catalunya, han anunciat que la civilització Maya té els seus orígens a casa nostra, a Catalunya!

Aquesta trobada històrica, que vincula el futur de tota la nostra societat amb Catalunya, no és pas la primera vegada. Al llarg d’aquests últims anys, diverses investigadors han donat a conèixer varies descobertes importantíssimes. De les més rellevants podrien ser la catalanitat de Cristòfol Colom o la vinculació de la Verge de Montserrat amb Leonardo da Vinci.

La recent descoberta vincularia un escalet trobat al Ripollès amb els ancestres indígenes mesoamericans, que haurien emigrat del vessant sud del Pirineu català cap al sud-est mexicà. La investigació conté llacunes importants, com la manera com van superar la travessia de l’Atlàntic, des de la península Ibèrica a la del Yucatán, com la derivació d’un català septentrional cap al maia contemporani.

Aquest fet explicaria, amb prou precisió, la situació actual de grans canvis a Catalunya, i que poden desenvocar a un escenari de colapse polític.

Només el pas del temps donarà la raó a la descoberta..

Avui fa just un any, i dos d’altres notícies com aquesta 😉

Blog Widget by LinkWithin
Avatar

Francesc Grau

Obrero de la comunicación 💬 emprendedor tecnológico 💡 y autor 📚 de 2 libros sobre cultura digital

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusFlickrYouTubeDelicious